“ลุยปักหมุด TPMAP คร.ตกเกณฑ์จปฐ.ต.บันนังสาเรง”

@YALA เมืองน่าอยู่

“ลุยปักหมุด TPMAP คร.ตกเกณฑ์จปฐ.ต.บันนังสาเรง”

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.- 15.40 น. นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อปักหมุดพิกัดครัวเรือนในระบบ TPMAP Logbook ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวืตครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ จำนวน 5 ครัวเรือน หมู่ที่ 5 บ้านกูแบปุโรง ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 154 times, 1 visits today)