“พช.ร่วมประชุมทีมปฏิบัติการระดับตำบล”

@YALA เมืองน่าอยู่

“พช.ร่วมประชุมทีมปฏิบัติการระดับตำบลเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับตำบล”

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น.- 12.45 น. นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง ร่วมกับทีมปฏิบัติการระดับตำบลประชุมทีมงานเพื่อชี้แจงงานระดับตำบลทั้งงานการปกครอง งานความมมั่นคง และงานพัฒนาชุมชน ณ ชคต.บันนังสาเรง ม.1 ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยมี ป.หน.ต.บันนังสาเรง,ชุดปฏิบัติการตำบล,จนท.ปค.,กำนัน, ผญบ.และอส.ชคต. ร่วมประชุมในครั้งนี้

(Visited 58 times, 1 visits today)