“พช.ร่วมเยี่ยมเยียนและติดตามคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ”

@YALA เมืองน่าอยู่

“พช.ร่วมเยี่ยมเยียนและติดตามคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ”

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น.- 11.30 น. นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง ร่วมกับทีมปฏิบัติการระดับตำบลมอบชุดเยี่ยมและพบปะผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ กลุ่มครอบครัวผู้ที่เสียชีวิต พิการ ทุพพลภาพ และติดเตียง ตามโครงการเยี่ยมเยียนและติดตามคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ ต.บันนังสาเรง จำนวน 5 ราย ม.1,ม.2,และ ม.3 ต.บันนนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี ป.หน.ต.บันนังสาเรง ,ชุดปฏิบัติการตำบล ,จนท.ปค.,กำนัน และ ผญบ. ร่วมกิจกรรม

(Visited 19 times, 1 visits today)