พช.ยะลาสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างคุณค่าทางแผนชุมชน

@Yala เมืองน่าอยู่

พช.ยะลาสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างคุณค่าทางแผนชุมชน

วันที่ 22 มิถุนายน 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา โดย น.ส.การีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ น.ส.จุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพร่อน และน.ส.นิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง ร่วมจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลพร่อน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านแผนชุมชน และทบทวนการจัดทำแผนชุมชน
ณ อาคารเอนกประสงค์ที่ทำการกำนันตำบลพร่อน ม.1 บ้านพร่อน ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 46 times, 1 visits today)