พช.ยะลาติดตามการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว Quick win 90 วัน สร้างคุณค่าทางอาหาร

@Yala เมืองน่าอยู่

พช.ยะลาติดตามการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว Quick win 90 วัน สร้างคุณค่าทางอาหาร

วันที่ 22 มิถุนายน 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา โดย น.ส.การีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ น.ส.จุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพร่อน และน.ส.นิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง ติดตามครัวเรือนต้นแบบปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้าน เพื่อสร้างคุณค่าทางอาหาร ของครัวเรือนต้นแบบ ตามนโยบายพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ณ บ้านครัวเรือนต้นแบบ ม.1 บ้านพงนือไร ม.2 บ้านบันนังบูโย ม.3 บ้านตาราแดะ ต.บันนังสาเรง และม.4 บ้านท่าวัง ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

(Visited 55 times, 1 visits today)