ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ทบทวน เพิ่มเติม

วันที 4 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา โดย นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสนธยา ยือราน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564 ) ทบทวน เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 36 times, 1 visits today)