หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง” แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา เวลา  13.30 น. นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา  พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลาพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ป.หน.ต.ตาเซะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. ตำบลตาเซะ  คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้านตาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา 

15.00 น. นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลาพร้อมด้วย นายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองยะลา และคณะกรรมการประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการ คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ดังนี้
1. ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านบุดีฮีเลย์ ต.บุดี
2. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตาราแดะ ต.บันนังสาเรง
3. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านหลักห้า ต.สะเตงนอก

นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา ได้กล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตนเองและร่วมมือกันพัฒนาหมู่บ้าน พร้อมให้ผู้ใหญ่บ้านนำเสนอผลการดำเนินเป็นอย่างไร พร้อมให้หัวหน้าส่วนราชการได้แนะนำตัวและซักถามตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"

(Visited 130 times, 1 visits today)