ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) เพื่อพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลาพร้อมด้วย นายสมบูรณ์ พรหมณั ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญต่างๆ ของอำเภอและส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ขั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา

 เวลา 11.30 น. นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) เพื่อพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามท้ายบัญชี พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) พ.ศ. 2563 โดยมี คณะกรรมการ กบอ. หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ จนท.ปค และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ขั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา

(Visited 95 times, 1 visits today)