วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนออำเภอเมืองยะลา

เมื่อเวลา  14.00 น. นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองยะลา นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา นางสมใจ ทองวิเศษ เกษตรอำเภอเมืองยะลา 3.นางสุกฤตา สังขพันธุ์ ปลัดอำเภอ กลุ่มงานปกครอง อำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ในพื้นที่ดังนี้  1. ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบุ๊ ต.ลิดล
2. อาคารเอนกประสงค์บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ ต.ลำพะยา
3. มัสยิดบ้านควน หมู่ที่ 5 ต.พร่อน
4. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสีคง ต.ลำใหม่
5. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ยุโป
ซึ่งได้การต้อนรับ จากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนให้การต้อนรับ และพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน ของแต่ละหมู่บ้าน ในการประเมินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

(Visited 151 times, 1 visits today)