หมู่บ้านเข้มแข็ง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนออำเภอเมืองยะลา

เมื่อเวลา  08.00 น. นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองยะลา นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา นางสมใจ ทองวิเศษ เกษตรอำเภอเมืองยะลา นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา 4.นางสุกฤตา สังขพันธุ์ ปลัดอำเภอ กลุ่มงานปกครอง อำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ในพื้นที่ 1. บ้านลิมุด หมู่ 3 ต.ท่าสาป 2. บ้านหน้าถ้ำ หมู่ 1 ต.หน้าถ้ำ 3. บ้านเปาะเส้ง หมู่ 1 ต.เปาะเส้ง 4. บ้านกูเบ หมู่ 2 ต.ยะลา ซึ่งได้การต้อนรับ จากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนให้การต้อนรับ และพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน ของแต่ละหมู่บ้าน ในการประเมินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

(Visited 63 times, 1 visits today)