“พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และภิกษุณีเนื่องจากการงดออกบิณฑบาต”

@YALA เมืองน่าอยู่

“พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และภิกษุณีเนื่องจากการงดออกบิณฑบาต”

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563​ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก

.อ.เมืองยะลา โดย นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวเปรมวดี แก้วมณี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ร่วมถวายภัตตาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุและสามเณร ณ วัดสวนใหม่ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา
พร้อมทั้งได้ทำความเข้าใจเรื่องขอความร่วมมืองดออกบิณฑบาตเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)

(Visited 42 times, 1 visits today)