พช.เดินหน้าส่งเสริม สินค้า OTOP สู่มาตรฐาน มผช.

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา โดย น.ส.การีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นายอุสมาน หะยีสะมาแอ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มโอทอป “ไบโอดีเซลลำใหม่ ” เพื่อขอรับมาตรฐาน มผช. ณ ม.๑ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา พร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธ์ผัก ให้ แก่ประธานกลุ่ม ไปโอดีเซล เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ฝ่าวิกฤต COVID 2019

(Visited 61 times, 1 visits today)