อำเภอเมืองยะลาส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่/ปลูกผักให้กับสตรี”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา  โดย พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา เกษตรอำเภอ/ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมส่งเสริมกระบวนการให้ความรู้การปลูกผัก/เลี้ยงไก่ไข่ให้สตรีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 78  ครัวเรือน จาก  6 ตำบล
ดังนี้
1.ตำบลสะเตง จำนวน 13 ครัวเรือน
2.ตำบลท่าสาป จำนงวน 13 ครัวเรือน
3.ตำบลหน้าถ้ำ  จำนวน 13 ครัวเรือน
4.ตำบลเปาะเส้ง จำนวน 13 ครัวเรือน
5.ตำบลสะเตงนอก จำนวน 13 ครัวเรือน
6.ตำบลบันนังสาเรง จำนวน 13 ครัวเรือน

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ฝ่าวิกฤต COVID-19

(Visited 27 times, 1 visits today)