พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และภิกษุณีเนื่องจากการงดออกบิณฑบาต

@YALA เมืองน่าอยู่

  1. พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และภิกษุณีเนื่องจากการงดออกบิณฑบาต

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2563​ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา โดย นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวเปรมวดี แก้วมณี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน และนางสาวกรองกนก ​แสงอาภา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ร่วมถวายภัตตาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุและสามเณร ณ วัดสวนใหม่ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา
พร้อมทั้งได้ทำความเข้าใจเรื่องขอความร่วมมืองดออกบิณฑบาตเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) และได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักแก่ภิกษุณี เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ฝ่าวิกฤตโควิด-19

(Visited 48 times, 1 visits today)