“สตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย เปิดปฏิบัติการ Quick win 90 วัน”

@Yala เมืองน่าอยู่

“สตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย เปิดปฏิบัติการ Quick win 90 วัน”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่กลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา ตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย เปิดปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยให้กพสอ.ร่วมกับทีมตำบล ผู้นำ เข้าส่งเสริมการปฏิบัติการครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือสมาชิกสตรี หมู่บ้านที่ไม่ใช่ม.ศก.พพ.จำนวน820
คร.โดยมีนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา ร่วมส่งมอบเมล็ดพันธุ์และพบปะทีมงาน กพสอ.เมืองยะลา ณ หอประชุมพัฒนรัฐ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา

(Visited 20 times, 1 visits today)