“พช.ลุยพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและค้นหาครัวเรือนต้นแบบปลูกผัดสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์โควิด -19”

@Yala เมืองน่าอยู่
“พช.ลุยพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและค้นหาครัวเรือนต้นแบบปลูกผัดสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์โควิด -19”
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวกรองกนก แสงอาภา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่ตำบลเปาะเส้งเพื่อพบปะผู้นำอช. บัณฑิตอาสา คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงผักสาธิต ของครัวเรือนต้นแบบเกษตรพอเพียง และได้เข้าเยี่ยมเยียนศูนย์กักกันสังเกตอาการก่อนป่วย Local Quarantine (LQ) ตำบลเปาะเส้ง ณ โรงเรียนครุชนพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง

(Visited 71 times, 1 visits today)