พช.เมืองยะลา สู้ภัยโควิค 19 สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ได้มอบเมล็ดพันธ์ผัก ให้แก่ ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.ประจำปี 2562 จำนวน 183 ครัวเรือน
นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มอบเมล็ดพันธ์ุผัก สวนครัว ให้แก่ ครัวเรือนที่ต้องเกณฑ์ จปญ.ทั้วประเทศ ซึ่งอำเภอเมืองยะลามีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 จำนวน 223 ครัวเรือน จาก 14 ตำบล 80 หมู่บ้าน 44 ชุมชน และสามารถพัฒนาได้ 183 ครัวเรือน และวันนี้ได้มอบหมายให้พัฒนากรผู้ประสานงานทุกตำบลลงพื้นที่เคาะประตูครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ประจำปี 2562 ทุกครัวเรือนที่พัฒนาได้ เช่น ตำบลลำพะยา 5 ครัวเรือน ตำบลลิดล 2 ครัวเรือน ตำบลยะลา 7 ครัวเรือน เป็นต้น

นายยุทธการ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา ได้ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธ์ผัก แก่ครัวเรือนยากจน จำนวน 5 ครัวเรือน พร้อมกับ นายวิญญู ทองงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยาซึ่งมี 1 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการความไม่สงบ ที่ผ่านมา คือ นายยะโก๊ แมและ ได้สอบถามถึงอาการบาดเจ็บจากเหตุการคนร้ายยิง อส.ณ ป้อมต้นชด หมู่ที่ 4 ต.ลำพะยา อำเมืองยะลา และได้ มอบเม็ลดพันธ์ผัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร แก่ครอบครัวต่อไป

นางสาวศิริรัตน์ คงทอง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลิดลและตำบลยะลา ลงพื้นที่ มอบเมล็ดพันธ์ผักให้แก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562 ตำบลลิดล จำนวน 2 ครัวเรือน และ ตำบลยะลา 7 ครัวเรือน นางสาวศิริรัตน์ คงทองกล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดโรคระบาดเชื้อไวรัส โควิค 19 และเป็นเดือนที่ถือศิลอด ของพี่น้องชาวมุสลิม กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบเมล็ดพันธ์ผัก ให้กับครัวเรือนทึ่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี2562 ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนที่ เกิดขึ้นและยังสามารถให้ครัวเรือนได้สร้างความมั่นคงทางอาหาร แก่ครัวเรือน

 

(Visited 28 times, 1 visits today)