อำเภอเมืองยะลา ขับเคลื่อน Quick win 90 สู้ภัย covid 19

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย ปลัดอาวุโส พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ สัสดีอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ  สช.อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สู้ภัย COVID 19 สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ปลูกผักสวนครัว และ ผักทีโตเร็ว

นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา ได้ขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

โดยการปลูกผักสวนครัว มะเขือ พริก ตะไคร้ ขิง ข่า ผักชี ผักบุ้ง กระเจี๊ยบ มะเขือเทศ ขึ้นฉ่าย คะน้า
เลี้ยงปลาดุก จำนวน 300 ตัว
เลี้ยงไก่ไข่ 5 ตัว และไก่เบตง 3 ตัว
ซึ่งได้นำ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอมาร่วมกิจกรรมโดย ผู้บริหารพร้อมขับเคลื่อนให้มีการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สู้ภัย COVID 19 เป็นแบบอย่างให้ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนได้มาเรียนรู้และดำเนินการตาม  ณ บ้านพักนายอำเภอเมืองยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

(Visited 67 times, 1 visits today)