พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผลดาว OTOP ปี 2562 อำเภอเมืองยะลา

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา และนางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน otop พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา จัดพิธีมอบใบประกาศนีบัตรผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 ให้กับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองยะลา โดยมีนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลาเป็นประธานพิธีมอบและพบปะมอบนโยบายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ณ ห้องประชุมพัฒนรัฐ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 43 times, 1 visits today)