ถวายเครื่องอุปโภค บริโภค พระภิกษุสงฆ์ สามเณร

วันที่ 22 เมษายน 2563 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานปล่อยขบวนรถถวายเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมกับคณะศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 66 แห่ง โดยมีนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอร่วมรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จะนำถวายวัดและที่พักสงฆ์จำนวน 19 แห่ง

นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดตำบล พัฒนากรตำบล และหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ในตำบลร่วมกันถวายเครื่องอุปโภค บริโภค แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่งดออกบิณฑบาทเนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เช่น วัดใหม่ วัดสิริปุณาราม (วัดลำพะยา) วัดตรีมิตร วัดคูหาภิมุขฯ

 

(Visited 104 times, 1 visits today)