ประชุมผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาจำนวน 12 ตำบล  24 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในช่วงเกิดวิกฤติไวรัส covid 19 แพร่ระบาด ในการให้ความช่วยเหลือชุมชน การเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ โดยผู้นำ อช.ทุกคน ต้องมีการปลูกต้นไม้ และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร “ปลูกผักสวนครัว”เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน และการให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลแก่ผู้ประสานงานโครงการ

ณ ห้องประชุมวอร์มรูม ชั้น 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 28 times, 1 visits today)