ประชุมประจำเดือน

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา จัดประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมต้อนรับ พัฒนากรที่ย้ายมาและบรรจุรับราขการใหม่ จำนวน 6 คน ให้ปฏิบัติงานอย่างเติมที่และเรียนรู้การปฏิบัติงานจากพี่ๆพัฒนากร และชี้แจงคำรับรองปฏิบัติราชการในรอบ 6 เดือน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา

(Visited 31 times, 1 visits today)