สภาสันติสุข ต้านภัย covid 19

14 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่ เข้าร่วมประชุมสภาตำบลสันติสุขเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งคัดเลือกกิจกรรมเพื่อดำเนินโครงการฯ พัฒนากรได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และแจ้งประกาศพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1ปี เยียวยาสมาชิกฝ่าวิกฤติ COVID-19 ณ ห้องประชุม อบต.ลำใหม่ ม.5 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 29 times, 1 visits today)