อำเภอเมืองยะลา สู้ภัย covid 19 สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย เกษตรอำเภอเมืองยะลา  ประมงอำเภอเมืองยะลา ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา

ท้องถิ่นอำเภอเมืองยะลา และสอ.สช.อำเภอเมืองยะลา ร่วมลงพื้นที่สำรวจ พื้นที่บริเวร บ้านพัก นายอำเภอเมืองยะลา และ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ค่ะ ส้รางความมั่นคงทางด้านอาหาร สู้ภัยวิกฤตไวรัส covid 19

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนทั่วประเทศทำกิจกรรมเรียนรู้ การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ปลูกผักสวนครัว โดบใช่ชื่อว่า Quick win 90 การปลูกผักสวนครัวที่ให้ผลเร็ว ระยะสั่น ในชั่วที่เกิดไวรัส covid 19 ระบาด และ ให้ขยายผลถึง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน มาร่วมกันปลูกผักสวนครัว รั้วกันได้ และได้รับการสนับสนุนจากท่านปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา และ นายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา ให้ หัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอสำรวจและวางแผนการดำเนินการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ณ บ้านพักนายอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา

(Visited 47 times, 1 visits today)