จัดสถานที่กักกันผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อจากสถานการณ์(โควิด-19)

วันที่ 10 เมษายน 2563

นางสาวการมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตาเซะ ร่วมประชุมการจัดสถานที่กักกันผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อจากสถานการณ์(โควิด-19) และร่วมมอบหน้ากาก face chield ให้กับ ผอ.รพสต.ตาเซะ และ ผอ.รพสต.วังกระ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

(Visited 15 times, 1 visits today)