ประชุมหารือการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 10 เมษายน 2563
เวลา 10.30 น.
นางสาวการมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาร่วมประชุมหารือมาตรการและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนกับนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา พร้อมทั้งหารือการปฏิบัติงานจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ณ ห้องประชุมวอร์รูมที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 48 times, 1 visits today)