ประชุมการจัดสถานที่กักกันผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อจากสถานการณ์(โควิด)

วันที่ 10 เมษายน 2563
นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสนธยา ยือราน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป ร่วมประชุมการจัดสถานที่กักกันผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อจากสถานการณ์(โควิด) ณ เทศบาลตำบลยุโป อำเมือเมือง จังหวัดยะลา

(Visited 35 times, 1 visits today)