พช.เมืองยะลา สู้ภัย covid 19 สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

วันที่ 8 เมษายน 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เริ่มกิจกรรม Quick win  90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
โดยมอบให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ดำเนินการปลูกผักสวนครัว ตั้งแต่ 5 ชนิดขึ้นไป ให้ได้ผลผลิตในระยะเวลา 90 วัน เช่นการปลูก มะเขือ มะกรูด มะนาว พริก ตะไคร้ ซึ่งเป็นผักสวนครัวที่ใช้
กิจกรรมที่ 1 จะพัฒนาใครเข้าต้องเริ่มจากตัวเราก่อน จึงให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงมือปลูกผักสวนครัวและขยายเคื่อข่าย ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

(Visited 103 times, 1 visits today)