พช.เมืองยะลา ต้านภัย covid 19

วันที่ 8 เมษายน 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางจีรวรรณ อักโขสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ติดตามครัวเรือนเป้าหมายโดยมอบพันธุ์ผักตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรอยยิ้ม คนศรียะลา 1 พัฒนากร 1 ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ นายบาราเฮง ดอมาลี และนายอาหะมะ ดอเลาะ และได้มอบหน้ากากอนามัยไว้ใช้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) (โควิด-19) ณ หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 21 times, 1 visits today)