เราไม่ทิ้งกันสู้ภัย covid 19 ….พช.ยะลา

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา
ลงพื้นให้กำลังใจกลุ่มผลิตกระเป๋าผ้าบ้านพรุ่ ที่ได้ทำการตัดเย็บหน้ากากอนามัยจำหน่สยและมอบให้หน่วยงานต่างๆ เช่น อบต.ลำพะยา
สพอ.เมืองยะลา
นางจินตนา เจ๊ะพงศ์ รองประธานกลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าบ้านพรุ่ ได้กล่าวว่า ตั้งแต่เกิด วิกฤต ไวรัส COVID 19 ได้เริ่มที่จะตัดเย็บหน้ากากอนามัย
โดยเรียนรู้การตัดเย็บจาก ทาง อบต.ได้ทำโครงการสอน และได้รับการสันบสนุนจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา และ อบต.ลำพะยา
ตัดหน้ากากอนามัย มี ออเดอร์เข้ามาตลอด เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา 800 ชิ้น ผู้ประกอบที่ผลิตน้ำดื่ม 50 โหล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 450 ชิ้น
และทางกลุ่มได้ ตัดเย็บหน้ากากช่วยเหลือ อบต.อีก 2000 ชิ้น ตอนนีได้ 1000 ชิ้นแล้ว

ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลลำพะยา หมู่ที่ 4 บ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 18 times, 1 visits today)