ร่วมประชุมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

31 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางจีรวรรณ อักโขสุวรรณ์ พัฒนากรประจำตำบลสะเตงนอก เข้าร่วมประชุมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 22 times, 1 visits today)