มาตราฐาน มผช.

30 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน otop ติดตามการยื่นขอ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (มผช.) ของกลุ่มธาตุดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา โดยมีนายปิยะ สุวรรณพฤกษ์ ประธานกลุ่มศรียะลาบาติก ร่วมให้คำแนะนำด้วย ณ ที่ทำการกลุ่มศรียะลาบาติก ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 51 times, 1 visits today)