ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 14 มีนาคม 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตาเซะ และนางสนธยา ยือราน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลตาเซะและตำบลยุโปเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการเงินกู้(เงินทุนหมุนเวียน) ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 16 times, 1 visits today)