การติดตามนิเทศงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 13 มีนาคม 2563

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ต้อนรับ คณะนิเทศติดตามงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา โดย
นางกัญญา จันทรพิศาล หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนยะลา พร้อมคณะได้มาติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนชุมชนสรุปดังนี้
ตัวชี้วัด..จัดทำเอกสารเชิงประจักษ์และงานริเริ่มสร้างสรรค์..และคีย์ปลายรอบภายใน20มี.ค.63
คีย์ข้อมูล GVHให้แล้วเสร็จตามกำหนด
คีย์ข้อมูลBPMให้แล้วเสร็จตามรอบการประเมิน
การเบิกจ่ายงปม.ขณะนี้อ.เมืองเบิก50%
การแข่งขันกีฬาของจว.วันที่2-3เม.ย.63
การแข่งขันร้องเพลงมาร์คพช.วันที่2เม.ย.63ณ โรงยิม รายงานตัว13.00น.
เตรียมการประกวดม.อยู่เย็นเป็นสุข ระหว่างวันที่15-19มิ.ย.63
กองทุนสตรี..ขอให้ปชส.การลดดอกเบี้ยและปชส.การกู้และเบิกจ่าย
คร.โคก หนองนาที่เข้าร่วมปี2563 และ คีย์ความพึงพอใจ

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหน้ากากอนามัยของกลุ่มทำกระเป๋าบ้านพรุหมู่ที่ 3 ตำบลลำพะยา
ให้แก่คณะนิเทศ เพื่อไว้ในการป้องกันไวรัส covid 2019

 

(Visited 26 times, 1 visits today)