โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ)

วันที่ 13 มีนาคม 2563 (วันที่3)

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) โดย

นายกิตติ ปานแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคณะวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  การเขียนชื่อโปรแกรม คำเชิญชวน เรื่องเล่า ข้อมูลผู้ประกอบการ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ วันที่ เวลา จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละรอบ จำนวนชั่วโมง ค่าบริการ สถานที่ดำเนินการ และกิจกรรมที่บริการ

นายอภิสิทธิ์ เลาะมิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาเป็นวิทยากร บรรยายการถ่ายภาพในการจัดทำเมนูการท่องเที่ยว และ แคตตาล๊อก ณ ห้องประชุม รพ.สต หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าถ้ำ

(Visited 56 times, 1 visits today)