ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน

วันที่ 11-13 มีนาคม 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

(Visited 18 times, 1 visits today)