บำบัดทุกข์บำรุงสุข”อำเภอเมืองยะลาเคลื่อนที่”

วันที่ 12 มีนาคม 2563

เวลา 07.30
นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย นางสาวศิริรัตน์ คงทอง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลิดลร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ผู้นำศาสนา สี่เสาหลัก ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น
เวลา 08.30 น. นายอมร ชุมช่วย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พร้อมแนะนำหัวหน้าวส่วนราชการที่มาร่วมกิจกรรม และมอบถุงยังชืพแก่คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ในกิจกรรมยังมีหน่วยงานราชการออกบูธให้บริการแก่พี่น้องประชาชน เช่น บูธจำหน่ายสินค้า OTOP หน่วยแพทย์ทหาร รพ.สต.ลิดล ฯลฯ

เวลา 10.00 น. นายอมรชัย ชุมช่วย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานเปิดการประชุม หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอสัญจร เพื่อให้หน่วยงานราชการได้แจ้งข้อราชการของแต่บะหน่วยงาน และนำไปปฎิบัติให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่

ณ องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 บ้านบาตัน ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 20 times, 1 visits today)