รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยมือเรากับ พช….

วันที่ 7 มีนาคม 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่ ร่วมกับประธานสตรีตำบลลำใหม่ และประธานสตรีเทศบาลตำบลลำใหม่ ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน โดยการแจกกระเป๋าผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ครั้งที่ 1ณ บริเวณตลาดหน้าปอเนาะ ม.1 บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 41 times, 1 visits today)