ลดโลกร้อนด้วยมือเรา…กับ พช.

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ลดใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทนและได้มอบถุงผ้าให้จำนวน 100 ใบ ให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดประชารัฐบ้านพงยือไร เพื่อช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้าแทน ณ ตลาดประชารัฐ ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ บ้านพงยือไร หมู่ที่ 1 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 17 times, 1 visits today)