ลดโลกร้อนด้วยมือเรา…กับ พช.

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ลดใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทนและได้มอบถุงผ้าให้จำนวน 100 ใบ ให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดประชารัฐบ้านตาราแดะ เพื่อช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้าแทน ณ ตลาดประชารัฐคนไทยช่วยไทยยิ้มได้ บ้านตาราแดะ หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 22 times, 1 visits today)