ลดโลกร้อนด้วยมือเรา…กับ พช.

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวพาซีหย๊ะ กึกก้อง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าสาป รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ลดใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทนและได้มอบถุงผ้าให้จำนวน 100 ใบ ให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดประชารัฐบ้านท่าสาป เพื่อช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก มาใช้ถุงผ้าแทน
ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดท่าแพท่าสาป) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 18 times, 1 visits today)