ลดโลกร้อนด้วยมือเรา…กับ พช.

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์  พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ลดใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทนและได้มอบถุงผ้าให้จำนวน 100 ใบ ให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดประชารัฐครองทรายใน เพื่อช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก มาใช้ถุงผ้าแทน

ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  (ตลาดคลองทรายใน) หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 28 times, 1 visits today)