พช..รณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยถุงผ้า

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพะยา และ กศน.ตำบลลำพะยา
ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำพะยา ลดการใช้ถุงพลาสติก งดใช้กล่องโพม

นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยารณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ลดใช้ถุงพลาสติกให้มาใช้ถุงผ้าแทน นำถุงผ้ามามอบให้จำนวน 100 ใบ ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา
นายวิญญูู ทองงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา มอบถุงผ้าจำนวน 400 ใบ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ในการมาจ่ายตลาด

ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ท้องถิ่นสุขใจ (ตลาด อบต.) หมู่ที่ 4 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 55 times, 1 visits today)