ลงแขกเกี่ยวข้าว…

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมาย นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมลงแขกเก็บข้าวด้วยแกะเก็บข้าววิถีดั้งเดิม ซึ่งบ้านบันนังลูวาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ 2563 ณ

บ้านบันนังลูวา หมู่ที่2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 70 times, 1 visits today)