ไม่พกถุง ลดโลกร้อน กับ พช.

27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลามอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะปัญหาโลกร้อนและแจกถุงผ้า ตามโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มไทย ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

(Visited 35 times, 1 visits today)