กองทุนหมู่บ้าน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวการีมะห็ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตาเซะ เข้าร่วมการประชุมหาข้อยุติการร้องเรียนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านบ้านคล้า ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 57 times, 1 visits today)