“สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลามอบหมายให้นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง ติดตามการดำเนินงานสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและชี้แจงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนประชาอุทิศ ม.5 ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

(Visited 33 times, 1 visits today)