เตรียม…พบอำเภอเคลื่อนที่

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพร่อน เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร
ณ รพ.สต.พร่อน ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 21 times, 1 visits today)