โครงการ D-HOPE

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเมืองยะลา

ร่วมให้การต้อนรับนางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการพัฒนาชุมชน ในการติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และโครงการ D-HOPE เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มสีมายา

โดยมีสมาชิกลุ่มฯ นำเยี่ยมชมและให้ข้อมูล ณ กลุ่มสีมายา บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 253 times, 1 visits today)