ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

วันที่3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ(ภาคบังคับใช้กฎหมายและภาคบริการประชาชน (นักส่งเสริมสิทธิภาครัฐระดับต้น) รุ่นที่2 ภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติต่อประชาชนตามสิทธิที่ควรได้รับ ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปาร์ควิว ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 21 times, 1 visits today)